Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego zaprasza na cykliczne zajęcia rowerowe „Zajęcia
rowerowe – Hopki rowerowe”.
Zajęcia mają na celu naukę bezpiecznego poruszania się po torach typu dirt jumping
oraz naukę prawidłowej techniki jazdy. Dzieci od najmłodszych lat mogą poprawiać swoje
umiejętności techniczne, motoryczne i psychofizyczne, co pozwoli w przyszłości na
bezpieczne poruszanie się np. w ruchu miejskim. Zajęcia prowadzone będą przez
doświadczonych instruktorów w różnych grupach zaawansowania.
Zajęcia adresowane są dla dzieci i młodzieży w wieku 6 – 18 lat uczących się lub
zamieszkujących na terenie miasta Lublin.
Terminy zajęć: od 3 lipca do 30 sierpnia w poniedziałki i środy w godzinach 18.30 – 20.00.
Miejsce prowadzenia zajęć: tor rowerowy przy ul. Tetmajera w Lublinie
Zapisy: na zajęcia nie obowiązują zapisy.
Uwagi:
• niezbędne jest posiadanie kasku oraz sprawnego roweru,
• osoby niepełnoletnie proszone są o przybycie wraz z opiekunami, niezbędne
są zgody i oświadczenia rodziców.


Zadanie realizowane przy finansowym wsparciu Miasta Lublin.