TEAM

Michał Kusiński

Instruktor BMX/XC

Karol Adamczyk

Instruktor BMX/XC

Tomasz Sawicz

Instruktor XC

Kamil Grenda

Instruktor XC